O škole Kwan Um

kwan-um-calligraphy

Škola Kwan Um vychází z tradice korejského zenového buddhismu. V roce 1983 ji založil zenový mistr Seung Sahn. Název školy je odvozen od korejského jména bódhisattvy soucitu Kwan Seum Bosal – „Ten, kdo vnímá pláč tohoto světa.“ Kwan Um doslova znamená „vnímej zvuk tohoto světa“ – tedy soucit se všemi bytostmi. Vyjadřuje směr zenové praxe: dosáhnout osvícení a pomoci všem bytostem. Meditací vhledu rozvíjíme bdělost, schopnost být plně přítomní v každé činnosti či myšlence. Meditace je postupné probouzení – pomáhá nám vidět, co se děje. Na meditačním polštáři se učíme nechávat energii jednoduše tam, kde je, a nijak ji nepotlačovat ani se jí nepoddávat. Učíme se jak se uvolnit uprostřed chaosu, jak neztrácet hlavu, neuvíznout, ale zcela otevřít své srdce a mysl. Upřímným a pravidelným cvičením získáváme širší, velkorysejší a osvícenější pohled na svět uprostřed každodenního života. Zenová centra školy Kwan Um působí v mnoha zemích světa. Jejich smyslem je zpřístupnit praxi zenového buddhismu všem lidem bez rozdílu vyznání, věku, vzdělání, národnosti – tedy všem, kteří mají o meditační praxi zájem. Zenová centra také nabízejí praktikujícím možnost žít v otevřené komunitě, kterou spojuje společná meditační praxe – meditace vsedě, zpěvy súter, poklony a koanové rozhovory s mistrem. Meditační praxe pomáhá praktikujícím nalézt odpovědi na otázky týkající se smyslu života, poslání v tomto životě, pomáhá jim být svobodnými a pozornými v každém okamžiku a v každé situaci. Lidé, kteří v centru žijí se učí žít v harmonii s ostatními, reagovat na výzvy a obtíže, které společné soužití přináší, být vnímavými vůči potřebám druhých, vzájemně si pomáhat.

Sdílejte tuto stránku
  •  
  •  
  •  
  •  
  •