Zenová praxe

Co je Zen?

Zen je velmi jednoduchý: Co jsi?

Každý na tomto světě hledá štěstí vně sebe, nikdo však nerozumí svému pravému já.

Všichni říkají „já“ – „já chci tohle, já jsem takový“. Nikdo však tomuto já nerozumí. Kde bylo tvoje já, než jsi se narodil? Kam toto já odejde, až zemřeš? Budeš-li se upřímně ptát: „Co jsem?“, dříve či později narazíš na zeď, kde je veškeré myšlení odetnuto. Nazýváme to „Nevím.“

Zen je udržováním mysli „Nevím“ vždy a všude.

Když chodíš, stojíš, sedíš.
Když ležíš, mluvíš, mlčíš.
Když se pohybuješ nebo jsi v klidu.
Vždy a všude, bez přerušení:
Co je to ?
Jedna mysl je nekonečnými kalpami.

Meditace v Zenu znamená udržování mysli “Nevím” při poklonách, zpěvech nebo meditaci v sedě. Taková je formální zenová praxe. Když něco děláš, jenom to dělej. Když řídíš, tak jenom řiď; když jíš, tak jenom jez; když pracuješ, tak jenom pracuj.

Nakonec se tvá mysl „Nevím“ stane úplně čistou. Když pohlédneš na oblohu, je jen modrá. Uvidíš strom, je jen zelený. Tvá mysl je jako čisté zrcadlo. Objeví se červená, zrcadlo je červené; objeví se bílá, zrcadlo je bílé. Přijde někdo hladový, dáš mu najíst; přijde někdo žíznivý, dáš mu napít. Nic nechci jen pro sebe, pouze pro všechny bytosti. Taková mysl je již osvícením, které nazýváme Velkou láskou, Velkým soucitem, Velkou cestou bódhisattvy. Je to jednoduché, není to nic těžkého.

Buddha řekl, že všechny bytosti mají buddhovskou podstatu (osvícenou podstatu). Ale Zenový Mistr Džošu řekl, že pes žádnou buddhovskou podstatu nemá. Kdo z nich má pravdu ? A kdo se mýlí? Když to zjistíš, najdeš pravou cestu.

Sdílejte tuto stránku
  •  
  •  
  •  
  •  
  •