Jak začít s Meditací

Úvod do meditace

Tradičně, v Číně a Koreji, většinou praktikují Zen pouze mniši. Ale díky zenovému mistru Seung Sahnovi byl Zen přenesen i na Západ a i laici také mohli začít praktikovat Zen. Toto změnilo charakter zenu. Teď se učení zenových škol daleko více zaměřuje na učení o „zenu v každodenním životě“. Pouze praktikovat „meditaci sezení“ po celou dobu není pro laiky dnes často možné. A proto se více soustředíme také na „Zen každodenního života“ znamená to : učení vaší mysli – sezení. Sezení mysli znamená udržovat „nepohybující se mysl“.

Jak si udržet takovou mysl? Odložte z momentu na moment všechny své názory, podmínky a situace. Když něco děláte pouze to dělějte, nic víc. Například když řídíte auto, pouze ho řiďte, nemyslete na to co musíte odpoledne nakoupit, či co vás ještě čeká v práci, soustřeďte se pouze na řízení auta.
To je každodenní Zen. Pro laiky je také velice důležitá výuka o velké lásce, velkém soucitu a Velké cestě bódhisattvy. K dosažení toho je nutné udržet klidnou / nepohybující se mysl, pak se správná situace, správná funkce a správný vztah objeví samy o sobě v každodenním životě.

Existují různé formy meditace. Každá technika má zvláštní účinek na mysl.
Různé techniky jsou popsány níže.

Meditační techniky

Tyto praktiky jsou srdcem meditace. Když tyto meditační techniky cvičíte pravidelně, mají pozitivní vliv na vaši mysl a vyrovnanost. Také se různé techniky používají v různé fázy vaší praxe a každá podporuje praxi trochu jinak silně a s jiným zaměřením.

Pro všechny meditační techniky je důležitý dech a uklidnit své tělo a mysl. Proto se často doporučuje na začátku meditace udělat několik hlubokých nádechů a výdechů, dýchat pomocí bránice a soustředit se na bod v podbřišku. Dech by měl být během meditace klidný, tichý a přirozený.

Technika 1: počítání dechů

Tato praxe, se často doporučuje začátečníkům, přináší pozornost s každým nádechem a pomáhá stále soustředit mysl. Počítání může být provedeno buď při nádechu nebo při výdechu. Počítání nádechů a udržování nehybné mysli můžete nejprve provádět se třemi nádechy a s postupem praxe stupňovat až do deseti. V případě, že se během počítání ztratíte a mysl vám na moment odběhne, pak se vraťte znovu k jedničce a počítejte nádechy od znova.

Technika 2: udržování velké otázky

Mít velkou otázku je základ Zenového buddhismu a klíčové pro pratikování Zenu. Nejčastěji používané otázky jsou „Co jsem? „nebo“ Od kaď jsem přišel, než jsem se narodil?“, „Jaký je tady můj smysl“? . Opusť od všeho mýšlení, všech názorů a přání a neustále se vracej k velké otázce. Tato praxe je obvykle koordinována s dechem (Technika 1).
Otázku si můžete klást při vdechování, následuje s výdechem prodloužená odpověď „Nevííím“; nebo si můžete otázku klást při výdechu. Obě tyto techniky podporují koncentraci mysli a navrácení mysli do bodu před myšlením

Technika 3: praxe opakování matry

Používání mantry ke zklidnění mysli a posílení našeho středu je další technika používaná v Zenové tradici. Hlavní rozdíl mezi těmito mantrami je délka použité mantry a směřování mantry. Obecně platí, že čím více je mysl nestálá, tím kratší mantra by se měla používat. Obvyklý postup je recitovat mantru neustále dokola a dávat pozor na soustředění mysli, odetnout veškeré ostatní myšlenky a pouze recitovat mantru. Odetnout veškeré myšlení při recitaci matry vyžaduje určitou praxi, protože je velmi snadné nechat jednu část mozku recitovat mantru, zatímco druhá část přemýšlí třeba o večeři, nebo o tom jak pujde večer do kina. Pokud se vám takové „odbočení“ stane, lehce nenásilně přiveďte vaši mysl zpět k recitaci mantry, bez jakéhokoliv odsuzování. Dole jsou doporučené mantry pro začátečníky.

1) čistá mysl, čistá mysl, čistá mysl, nevím
Tato mantra je obvykle navrhována začátečníkům ve spojení s dýchacím cvičením. Dýcháme klidně a přirozeně, s každým jedním nádechem si řekneme během nadechování „čistá mysl“, „čistá mysl“, „čistá mysl“a při výdechu odpovězte prodlouženě  „Nevííííííííííííííím“ jen jednou . Počet se může u každého jednotlivce měnit, ale výdech by měl být více než dvakrát tak dlouhý jako nádech.

2) Kwan Seum Bosal
To je korejský název bódhisattvy soucitu, Avalokitesvara. Tato mantra je obyčejně navržena pro lidi, jejichž mysl nemůže být v klidu ani jednu celou minutu, nebo kterým se nedaří soustředit delší dobu. Vzhledem k tomu, že je krátká, může být znovu a znovu opakována (obvykle se sadou kuliček pro počítání tzv. mala). Obvykle se doporučuje opakování 3000x až 10000x za den pro někoho, kdo opravdu chce vyčistit svoje názory a postoje na konkrétní problém. Také se používá na denní bázi , mnoho lidí používá mantru jako součást jejich meditace sezení. Pokročilejší studenti často používají celou Velkou Dharani jako mantru,
recituje jednohlasně tak rychle, jak je to možné znovu a znovu.

Technika 4: zpívání

Přestože jednotlivé zpěvy, zvláště velká Dharani, můžou být recitovány samostatně jako mantry, zpívání provedeno ve skupině je také meditační technikou používanou v naší škole. Klíčem k správnému zpěvu je zpívat se 100 procentním zaměřením a energií: jen tak hlasitě aby zpívající slyšel svůj hlas, a dost potichu aby bylo slyšet všechny ostatní v místnosti. To umožňuje každému sledovat mistra moktaku během zpěvů a všechny okolo, protože nikdo nepřehlušuje ostatní. Také lidé, kteří mají občas problém se zapojit do společných zpěvů, tak mají možnost se začlenit a splynout s každým zvukem a zpěvem. Pak se stává zpívání ve skupině opravdouvou společnou akcí, kdy se všechny mysli zůčastněných stávají  jednou. Kido je zvláštní formou meditačního ústraní, které se zaměřuje na praxi zpěvů.

Technika 5: poklony

Poklony jsou velmi silná technika k prohlédnutí i k práci s karmou skrz obtížné situace, protože jak mysl tak i tělo jsou zapojeny v jeden okamžik. Občas řešení nebo prolédnutí skrz určité situace může zabrat několik dnů usilovného praktikování běžnou praxí, přitom právě praktikování poklon, může přinést výsledek už mnohem dříve. Tato proktika je obzvláště populární v Koreji, kde mniši často dělají 1000 poklon denně (ve skutečnosti 1080). To může být provedeno najednou nebo jak se to dělá obvykle rozprostřením napříč celým dnem. Například,
1 sada ranni poklony
2 sady před snídaní,
2 sady v době oběda,
2 sady uprostřed odpoledne
1 sada před večerní praxi
2 sady po večerní praxi.
Jedná se o náročný plán. Praktikující se často zavazují dělat 300 nebo 500 poklon denně.

Technika 6: meditace čisté mysli

Tato forma meditace zahrnuje jen sezení v zazenu a být si neustále vědom toho, co se děje v právě tento moment. To je mysl která trvá pouze z okamžiku na okamžik. To slyší ptáky v korunách stromů, auta před domem nebo letadla nad hlavou, děti hrající si venku. Pro „jasnou mysl“ není žádná taková věc jako „Hlučné“, to vše jen „je“.
Toto není technika pro začátečníky, ale rozvyne se s růstem zkušeností s předchozími meditačními technikami.

Sample title

Sample short description mentionin the subject of the link where the title and the image goes

Sample title

Sample short description mentionin the subject of the link where the title and the image goes

Sample title

Sample short description mentionin the subject of the link where the title and the image goes