Začněte se Zenem

Zveme vás k začátkům se Zenovou praxí!

Kwan Um podporuje více než 100 Zenových center po celém světě, kde se můžete naučit postupy a formy tradičního Zenového tréninku.

Pokud se rozhodnete některé z nich navštěvovat a praktikovat zde, budete těžit z vedení učiteledharmy. Důležitá je také podpora komunity (sanghy), která má stejný cíl jako vy. Pokud nežijete v blízkosti zenového centra, můžete začít třeba čtením těchto stránek a materiálů určených k vysvětlení základů meditační praxe.

Můžete se také přihlásit k odběru novinek z našich facebookových stránek, a dostávat tak oznámení o připravovaných akcích a další užitečné informace. A pokud se vám škola Kwan Um líbí, můžete se stát jejím členem. Členové mají mimo jiné slevy na vybrané akce, meditační ústraní a přednášky.

 

Úvod do meditace

V Číně a Koreji tradičně praktikují zen většinou pouze mniši. Díky zenovému mistru Seung Sahnovi však byl zen přenesen i na Západ, a tak mohli začít praktikovat i laici. To změnilo charakter zenu. Protože pouze praktikovat „meditaci sezení“ není dnes pro laiky často možné, soustředí se učení zenových škol více na „zen každodenního života“. Znamená to: učení vaší mysli – sezení. Sezení mysli znamená udržovat „nepohybující se mysl“.

Jak si udržet takovou mysl? Odložte z momentu na moment všechny své názory, podmínky a situace. Když něco děláte, pouze to dělejte, nic víc. Například když řídíte auto, pouze ho řiďte, nemyslete na to, co musíte odpoledne nakoupit či co vás ještě čeká v práci, soustřeďte se pouze na řízení auta. To je každodenní zen. Pro laiky je také velice důležitá výuka o Velké lásce, Velkém soucitu a Velké cestě Bódhisattvy. K jejich dosažení je nutné udržet klidnou – nepohybující se mysl. Pak se správná situace, správná funkce a správný vztah objeví samy o sobě v každodenním životě.

Existují různé formy meditace. Každá technika má zvláštní účinek na mysl.
Různé techniky jsou popsány níže.

Meditační techniky

Tyto praktiky jsou jádrem meditace. Když tyto meditační techniky cvičíte pravidelně, mají pozitivní vliv na vaši mysl a vyrovnanost. Různé techniky se používají v různých fázích praxe a každá podporuje praxi trochu jinak silně a s jiným zaměřením.

Pro všechny meditační techniky je důležitý dech a uklidnění těla a mysli. Proto se často doporučuje udělat na začátku meditace několik hlubokých nádechů a výdechů, dýchat pomocí bránice a soustředit se na bod v podbřišku. Dech by měl být během meditace klidný, tichý a přirozený.

Technika 1: počítání dechů

Tato praxe se často doporučuje začátečníkům, přináší pozornost s každým nádechem a pomáhá stále soustředit mysl. Počítání může být prováděno buď při nádechu, nebo při výdechu. Počítání nádechů a udržování nehybné mysli můžete nejprve provádět se třemi nádechy a s postupem praxe stupňovat až do deseti. V případě, že se během počítání ztratíte a mysl vám odběhne, pak se vraťte znovu k jedničce a počítejte nádechy od začátku.

Technika 2: udržování velké otázky

Mít velkou otázku je základ zenového buddhismu a je to klíčové pro praktikování zenu. Nejčastěji používané otázky jsou „Co jsem?“ nebo „Odkud jsem přišel, než jsem se narodil?“, „Jaký je smysl mého bytí?“. Opusťte všechno myšlení, všechny názory a přání a neustále se vracejte k velké otázce. Tuto praxi koordinujte s dechem (technika 1).
Otázku si můžete klást při nadechování, následuje s výdechem prodloužená odpověď „Nevííím“; nebosi můžete klást otázku při výdechu. Obě tyto techniky podporují koncentraci mysli a navrácení mysli do bodu před myšlením.

Technika 3: praxe opakování mantry
Technika 4: zpívání

Přestože můžou být jednotlivé zpěvy, zvláště Velká Dháraní, recitovány samostatně jako mantry, používá se v naší škole jako meditační technika také společné zpívání. Klíčem ke správnému zpěvu je zpívat se 100 % zaměřením a energií: jen tak hlasitě, aby zpívající slyšel svůj hlas, a dost potichu, aby bylo slyšet všechny ostatní v místnosti. To umožňuje každému sledovat mistra moktaku během zpěvů a všechny okolo, protože nikdo nepřehlušuje ostatní. Také lidé, kteří mají občas problém se zapojit do
společných zpěvů, tak mají možnost se začlenit a splynout s každým zvukem a zpěvem. Pak se stává zpívání ve skupině opravdovou společnou akcí, kdy se všechny mysli zúčastněných stávají jednou. Zvláštní formou meditačního ústraní, která se zaměřuje na praxi zpěvů, je kido.

Technika 5: poklony

Poklony jsou velmi silnou technikou k prohlédnutí skrz obtížné situace i k práci s karmou, protože jak mysl, tak i tělo jsou zapojeny v jeden okamžik. Občas by řešení nebo prohlédnutí skrz určité situace zabralo několik dnů usilovného praktikování běžnou praxí, přitom právě praktikování poklon přinese výsledek mnohem dříve. Tato praktika je obzvláště populární v Koreji, kde mniši často dělají 1000 poklon denně (ve skutečnosti 1080). Ty mohou být provedeny najednou nebo se rozvrhnou v průběhu celého dne, což je obvyklejší.

Například:
1 sada ranních poklon,
2 sady před snídaní,
2 sady v době oběda,
2 sady uprostřed odpoledne,
1 sada před večerní praxí,
2 sady po večerní praxi.

Jedná se ale o náročný plán. Praktikující se častěji zavazují dělat 300 nebo 500 poklon denně.

Technika 6: meditace čisté mysli

Tato forma meditace zahrnuje jen sezení v zazenu a snahu být si neustále vědom toho, co se děje právě v tento moment. To je mysl, která trvá pouze z okamžiku na okamžik. Ta slyší ptáky v korunách stromů, auta před domem nebo letadla nad hlavou, děti hrající si venku. Pro „jasnou mysl“ nejsou pojmy jako „hlučné“, to vše jen „je“.

Toto není technika pro začátečníky, ale rozvine se s nabýváním zkušeností s předchozími meditačními
technikami.