O škole Kwan Um

Škola Kwan Um vychází z tradice korejského zenového buddhismu. V roce 1983 ji založil zenový mistr Seung Sahn. Název školy je odvozen od korejského jména bódhisattvy soucitu Kwan Seum Bosal – „Ten, kdo vnímá pláč tohoto světa.“ Kwan Um doslova znamená „vnímej zvuk tohoto světa“ – tedy soucit se všemi bytostmi.

Vyjadřuje směr zenové praxe: dosáhnout osvícení a pomoci všem bytostem. Meditací vhledu rozvíjíme bdělost, schopnost být plně přítomní v každé činnosti či myšlence. Meditace je postupné probouzení – pomáhá nám vidět, co se děje. Na meditačním polštáři se učíme nechávat energii jednoduše tam, kde je, a nijak ji nepotlačovat ani se jí nepoddávat. Učíme se jak se uvolnit uprostřed chaosu, jak neztrácet hlavu, neuvíznout, ale zcela otevřít své srdce a mysl. Upřímným a pravidelným cvičením získáváme širší, velkorysejší a osvícenější pohled na svět uprostřed každodenního života. Zenová centra školy Kwan Um působí v mnoha zemích světa.

Jejich smyslem je zpřístupnit praxi zenového buddhismu všem lidem bez rozdílu vyznání, věku, vzdělání, národnosti – tedy všem, kteří mají o meditační praxi zájem. Zenová centra také nabízejí praktikujícím možnost žít v otevřené komunitě, kterou spojuje společná meditační praxe – meditace vsedě, zpěvy súter, poklony a koanové rozhovory s mistrem. Meditační praxe pomáhá praktikujícím nalézt odpovědi na otázky týkající se smyslu života, poslání v tomto životě, pomáhá jim být svobodnými a pozornými v každém okamžiku a v každé situaci.

Lidé, kteří v centru žijí se učí žít v harmonii s ostatními, reagovat na výzvy a obtíže, které společné soužití přináší, být vnímavými vůči potřebám druhých, vzájemně si pomáhat.

Formy praxe

The forms are very simple, and once you’ve seen them it is easy to follow along.

Jak začít s Meditací

Tyto praktiky jsou srdcem meditace. Když tyto meditační techniky cvičíte pravidelně, mají pozitivní vliv na vaši mysl a vyrovnanost.

Zen teaching articles

Articles in English and Czech from Zen Master Seung Sahn and his students.