correct-practicingKwan Um znamená „vnímat zvuk“. To znamená vnímat sebe sama. Vnímání zvuku světa též znamená vnímání, že na světě velmi mnoho bytostí trpí. Pokud slyšíte tento zvuk utrpení, pak pomáhání je nejen možné, ale i nutné. To je Cesta bódhisattvy. Pomoc druhým je naší praxí a naším posláním. Správná praxe není jen dosažení osvícení – je to nalezení účelu osvícení.

Zenový mistr Seung Sahn (1992). Celý svět je jedna květina.