kyongho26. Mějte přátele, ale neočekávejte od nich žádný prospěch. Přátelství, které je pouze samo pro sebe, ztrácí důvěru. Proto se říká: „Mějte trvalé přátelství s čistotou v srdci.“

7. Nečekejte, že vás ostatní budou následovat. Když k tomu dojde, způsobuje to domýšlivost. Proto se říká: „Užijte svou vůli k tomu, abyste mezi lidi přinášeli mír.“

8. Za svou dobročinnost neočekávejte žádnou odměnu. Očekávání něčeho za něco vede ke spekulantské mysli. Proto se říká: „Odhoďte falešnou duchovnost jako pár starých bot.“

9. Nehledejte žádný prospěch za svou práci, žádné ocenění. Získání falešného prospěchu vede k pošetilosti. Proto se říká: „Oplývejte poctivostí.“

10. Nepokoušejte se získat jasnost mysli přísnou praxí, plnou odříkání. Každá mysl začne nakonec přísnost nenávidět. A je v umrtvování nějaká jasnost? Proto se říká: „Vyčistěte cestu od askeze.“

11. Vnímejte každou překážku rovnocenně. Buddha dosáhl nejvyššího osvícení bez překážek. Hledající pravdy jsou trénováni v nesnázích. Když narazí na překážky, nezmůže je to. Když se pak jimi proklestí, jejich poklad je obrovský.

Zenový mistr Kyongho (1849 – 1916) byl pra-praučitelem zenového mistra Seung Sahna.

the Kwan Um School of Zen Weekly Teaching Piece