Zenový Mistr Man Gong byl Seung Sahnnuv dědeček. Jako třináctiletý, studoval sůtry v chrámu Donghaksa v Koreji. Den před prázdninama, se všichni sešli k poslechu přednášky.

Učitel jim říká, „Všichni musíte tvrdě studovat, učit se Buddhismus, a být jako velké stromy, ze kterých jsou postavena velká centra, a být jako velké nádoby, schopné udržet mnoho věcí. Verš říká:

„Voda se stane krychlí nebo koulí, podle nádoby ve které se nachází. Stejně tak, lidé se stávají dobrými nebo špatnými, podle společnosti, ve které se pohybují. Vždy udržujte vaši mysl nastavenou ke svatosti a setrvávejte v dobré společnosti. Pak se stanete velkými stromy a velkými nádobami Moudrosti. Toto vám upřímě přeji.“

Všichni byli přednáškou velice inspirováni. V tu chvíli, se Mistr Súter otočil k Zenovému Mistru Kyong-Ho, který navštívil chrám, a říká, „Prosím promluvte, Mistře Kyong Ho; všichni by velice rádi slyšeli vaše slova moudrosti.“

Na Mistra byl docela pohled. Byl vždy neoholený a nosil otrhané a polátané šaty. Přestože zprvu odmýtl, poté co ho žádali znova a znova, neochotně souhlasil.

„Všichni jste mniši. Stanou se z vás velcí mistři, svobodni vašeho ega; musíte žít pouze tak, aby jste pomáhali ostatním. Touha stát se velkým stromem, nebo velkou nádobou moudrosti, vám zabraňuje stát se opravdovými mistry. Velké stromy mají velké využití; malé stromy mají malé využití. Dobré a špatné nádoby, oboje mají své využití. Nic se nevyřazuje. Udržujte si dobré i špatné přátele; to je vaše povinost. Nesmíte odmítat žádnou část; toto je pravý Buddhismus. Mé jediné přání je, ať  jste svobodni takových rozlišujících myšlenek“ Po skončení své řeči, Mistr odešel ze dveří a zanechal své posluchače užasle sedět. Mladý Man-Gong za ním utíkal, volal na něj „Prosím vem mě s sebou; Přál bych si, stát se tvým studentem“

Mist na něj zakřičel a odešel, ale dítě neposlouchalo. Tak se Mistr zeptal, „Když tě s sebou vezmu, co budeš dělat?“

„Budu se učit, Ty mě budeš učit“

„Ale jsi jenom dítě. Jak bys mohl rozumět?“

„Lidé jsou mladí a staří, ale má naše pravá přirozenost mládí a stáří?“
„Jsi velice zlobivý chlapec! Zabil jsi a snědl všechny Buddhy. Tak pojď.“