Seon Mun Sa

Hlavní klášter zenové školy 

Kwan Um v Čechách

Vítejte na stránkách Seon Mun Sa

Zenové centrum ve Vrážném (Seon Mun Sa) je buddhistické meditační centrum. Je součástí organizace, která má po celém světě více než 100 zenových center a skupin. Naše zenová tradice je založena na učení korejského zenového mistra Seung Sahna. Směr naší zenové školy je v nalezení naší pravé podstaty a pomoci světu. Zhlédněte krátký dokument z cyklu Cesty víry, který natočila ve Vrážném Česká televize – zde.

Co je Zen?

Zen je velmi jednoduchý… Co jsi? 

V tomto světě každý hledá štěstí venku, ale nikdo nerozumí svému pravému já uvnitř.

Všichni říkají: „Já!“ „Chci to, jsem tohle…“ Ale nikdo tomu „Já“ nerozumí.
Kde jsi byl, než ses narodil?
Když zemřeš, kam půjdeš? Pokud se upřímně zeptáte „Co jsem?“, dříve nebo později narazíte do zdi,
kde je veškeré myšlení přerušeno. Říkáme tomu „nevím“.

 

Zen udržuje tuto mysl „nevím“ vždy a všude.

Meditace v zenu znamená udržet mysl „nevím“, když se klaníte, zpíváte a sedíte v zazenu. To je formální zenová praxe. V běžném životě když něco děláte, prostě to dělejte. Při řízení auta dělejte jento. Při jezení jezte, atd.

Nakonec bude vaše mysl „nevím“ jasná. Potom můžete vidět oblohu pouze modrou. Strom můžete vidět pouze zeleně. Mysl je jako jasné zrcadlo. Přijde červená, zrcadlo je červené. Bílá a zrcadlo je bílé. Pak již není žádná touha pro sebe. Taková mysl je již osvícením.
To, co nazýváme Velkou láskou, Velkým soucitem, Velkou cestou Bódhisattvy. Je to velmi jednoduché!

Buddha řekl, že všechny bytosti mají buddhovskou přirozenost. Zenový mistr Joju však řekl, že pes nemá buddhovskou přirozenost. Který z nich má pravdu? Pokud to zjistíte, najdete pravou cestu.

(©Zenová škola Kwan Um)

Seung Sahn​ Zenový Mistr

„Při chůzi, stání, sedění, ležení, mluvení, mlčení, pohybu i klidu.
Vždy a všude, bez přerušení - co to je? Jedna mysl je nekonečný počet kalp."

Naši přátelé

KOLÍNSKÝ KLÁŠTER
red logo transparent png 300dpi 150mm

Svět Dharmy

cestanahoru.cz Karmel Edith Steinové

meditace vhledu Brno

Fakta
o klimatu

Přejít nahoru