O nás

Jsme součástí celosvětového společenství, které zahrnuje více než 100 chrámů, Zenových center a Zenových skupin. Tradice, kterou následujeme vychází z učení korejského Zenového mistra Seung Sahna a směřuje k dosažení naší pravé podstaty a k pomoci tomuto světu.

Po mnoha letech praxe nastal čas, kdy Česká Kwan Um Sangha uskutečňuje plán vybudovat centrum pro ústraní v poklidném prostředí venkova. Toto místo nám konečně dovolí pořádat ústraní libovolné délky, nabídne každodenní ranní a večerní praxi. Dále umožní podstoupit krátkodobý i dlouhodobý zenový výcvik pro obyvatele centra (jak pro příslušníky mnišské komunity, tak pro laiky).
Naším cílem je vytvořit místo otevřené komukoliv, kdo usiluje o společnou praxi a chce zároveň posílit náš společný směr. Rádi bychom se také stali silnou součástí místního společenství tak, aby naše činnost prospívala všem a abychom mohli společně tvořit lepší svět.

Přestože je centrum stále ve výstavbě, již teď nabízíme každodenní meditační praxi, stejně jako pravidelná ústraní a další akce.

Srdečně Vás zveme na návštěvu a jsme velmi vděční za jakoukoliv podporu, kterou nám můžete poskytnout. Děkujeme.

O škole Kwan Um

Škola Kwan Um vychází z tradice korejského zenového buddhismu. V roce 1983 ji založil zenový mistr Seung Sahn. Název školy je odvozen od korejského jména bódhisattvy soucitu Kwan Seum Bosal – „Ten, kdo vnímá pláč tohoto světa.“

Historie Zenové Školy Kwan Um

V roce 1983 ji založil zenový mistr Seung Sahn. První kroky Zenové školy Kwan Um se začaly rýsovat, když v roce 1972 přijel Zenový Mistr Seung Sahn do Ameriky.

Učitelé KUSZ

Zenový mistr Seung Sahn byl 78. patriarchou linie předávání Dharmy v korejském buddhistickém řádu Čogje.