O nás

O škole kwan Um

Škola Kwan Um vychází z tradice korejského zenového buddhismu. V roce 1983 ji založil zenový mistr Seung Sahn. Název školy je odvozen od korejského jména bódhisattvy soucitu Kwan Seum Bosal – „Ten, kdo vnímá pláč tohoto světa.“ Kwan Um doslova znamená „vnímej zvuk tohoto světa“ – tedy soucit se všemi bytostmi.

Vyjadřuje směr zenové praxe: dosáhnout osvícení a pomoci všem bytostem. Meditací vhledu rozvíjíme bdělost, schopnost být plně přítomní v každé činnosti či myšlence. Meditace je postupné probouzení – pomáhá nám vidět, co se děje. Na meditačním polštáři se učíme nechávat energii jednoduše tam, kde je, a nijak ji nepotlačovat ani se jí nepoddávat. Učíme se jak se uvolnit uprostřed chaosu, jak neztrácet hlavu, neuvíznout, ale zcela otevřít své srdce a mysl. Upřímným a pravidelným cvičením získáváme širší, velkorysejší a osvícenější pohled na svět uprostřed každodenního života. Zenová centra školy Kwan Um působí v mnoha zemích světa.

Jejich smyslem je zpřístupnit praxi zenového buddhismu všem lidem bez rozdílu vyznání, věku, vzdělání, národnosti – tedy všem, kteří mají o meditační praxi zájem. Zenová centra také nabízejí praktikujícím možnost žít v otevřené komunitě, kterou spojuje společná meditační praxe – meditace vsedě, zpěvy súter, poklony a kong-ánové rozhovory s mistrem. Meditační praxe pomáhá praktikujícím nalézt odpovědi na otázky týkající se smyslu života, poslání v tomto životě, pomáhá jim být svobodnými a pozornými v každém okamžiku a v každé situaci.

Lidé, kteří v centru žijí se učí žít v harmonii s ostatními, reagovat na výzvy a obtíže, které společné soužití přináší, být vnímavými vůči potřebám druhých, vzájemně si pomáhat.

Adresa: Vrážné 3, 569 43, Vrážné Česká Republika
Telefon: (Opat Jirka Hazlbauer): +420 608 169 042
Email: vrazne@vraznezen.org

Historie Zenové Školy Kwan Um

První kroky Zenové školy Kwan Um se začaly rýsovat, když v roce 1972 přijel Zenový Mistr Seung Sahn do Ameriky. Krátce na to založil Zenové Centrum v Providence na Rhode Islandu (USA ). A během následujících let se postupně vyvíjela i ostatní americká Zenová centra, až se v roce 1983 tato centra společně sdružila jako „Kwan Um School of Zen“ (KUSZ).

Od roku 1978 cestoval Zenový mistr Seung Sahn také do Evropy a brzy po první návštěvě začala vznikat nová Zenová Centra v Polsku, Maďarsku, Rakousku a dalších zemích.

Zenový Mistr Seung Sahn také pravidelně cestoval do Asie, kde představil tradiční korejský Zen mnohým západním studentům a to včetně různých druhů meditačních ústraní a praktik jako jsou „Kyol Che“ (neboli „Těsná Dharma“) či praxe kóanů.
„Kyol Che“ jsou 90 – denní meditační ústraní, které jsou ústředním aspektem korejského zenu pro více než 1000 let.

Dnes má Zenová Škola Kwan Um centra na všech kontinentech s více než 35 autorizovanými Zenovými mistry (Soen Sa) a Mistry Dharmy (Ji Do Poep Sa).

Zakládající učitel
Zenový mistr Seung Sahn

Zakládající učitel – Zenový mistr Seung Sahn
Zenový mistr Seung Sahn byl 78. patriarchou linie předávání Dharmy v korejském buddhistickém řádu Čogje. Během 32 let, kdy učil na Západě, založil Zenovou Školu Kwan Um – mezinárodní společenství více než sta chrámů, Zenových center a skupin po celém světě. Mezi jeho knihy patří například Deset bran, Zenový kompas, Odklepávání popela na Buddhu, Pouze nevím, Celý svět je jedna květina a další.
Zenový mistr Seung Sahn předal transmise několika Zenovým mistrům a také udělil „inka“ – pravomoc vyučovat – Mistrům Dharmy, zvaným Ji Do Pop Sa Nim (doslova „Ti, kteří ukazují Cestu“). Zenový mistr Seung Sahn zemřel 30. listopadu 2004 v Koreji v chrámu Hwa Gye Sa.
Zemřel pokojně, obklopen svými žáky, ve věku 77 let. V červnu 2004 mu korejský buddhistický řád Čogje udělil titul „Velký mistr“. Stalo se tak z úcty k jeho celoživotnímu učení. Jde o nejvyšší poctu, jakou tento řád uděluje.

Vedoucí učitel
Jiří Hazlbauer (JDPSN)

Jiří Hazlbauer se narodil v Praze roku 1975, původním povoláním truhlář. Ve škole Kwan Um praktikuje od roku 1999. Pomohl s budováním, údržbou a provozem zenových center po celém světě. Zastával pozici opata hlavního kláštera Kwan Um v USA v Providence. V současné době je opatem Zenového centra ve Vrážném, kde žije se svou ženou Tam. V roce 2016 obdržel inka (pověření vyučovat zen i formou koanů) od zenového mistra Dae Kwanga.

Naše sesterské stránky

Média

Mistr dharmy, dokument z cyklu Cesty víry ke shlédnutí na stránkách České Televize​

Jiří Hazlbauer – mistr dharmy, učitel zenu a opat zen-buddhistického chrámu na malé české vesnici Vrážné.

Kouknout na dokument

Neklaníme se Buddhovi jako osobě, ale tomu, co představuje, říká zenový opat Hazlbauer z malé obce Vrážné

Poslechněte si celé Hovory Petra Viziny. Hostem je zenový opat a místostarosta obce Vrážné Jiří Hazlbauer JDPSN.

Poslechnout rozhovor

Znamení neznámého

S čím se setkáváme, když sestoupíme hlouběji do svého nitra? Co nás tam čeká? V čem je tato zkušenost zásadní, nezastupitelná? Co s námi dělá? Potřebuje člověk ke zpracování této zkušenosti náboženství? A jak se k sobě institucionali­zované náboženství a spiritualita mají? Jak by měla vypadat spiritualita pro 21. století? Hosté: Tomáš Halík, Jiří Hazlbauer, Jan Němec, Petr Vizina

Poslechnout rozhovor

Naši přátelé

KOLÍNSKÝ KLÁŠTER
red logo transparent png 300dpi 150mm

Svět Dharmy

cestanahoru.cz Karmel Edith Steinové

meditace vhledu Brno

Fakta
o klimatu

Přejít nahoru