Seon Mun Sa

Buddhist temple of Kwan Um School of Zen in Vrázné
Co je zen?Navštivte nás

Zen Center Vrážné (Seon Mun Sa) is a Buddhist meditation center placed on Czech countryside. It is part of an organization of over 100 temples, Zen centers, and Zen groups around the world. Our Zen tradition is founded on the teachings of the Korean Zen Master Seung Sahn. The direction of this Zen tradition is to attain our true selves and help this world.

Jsme součástí celosvětového společenství, které zahrnuje více než 100 chrámů, Zenových center a Zenových skupin. Tradice, kterou následujeme vychází z učení korejského Zenového mistra Seung Sahna a směřuje k dosažení naší pravé podstaty a k pomoci tomuto světu.

Po mnoha letech praxe nastal čas, kdy Česká Kwan Um Sangha uskutečňuje plán vybudovat centrum pro ústraní v poklidném prostředí venkova. Toto místo nám konečně dovolí pořádat ústraní libovolné délky, nabídne každodenní ranní a večerní praxi. Dále umožní podstoupit krátkodobý i dlouhodobý zenový výcvik pro obyvatele centra (jak pro příslušníky mnišské komunity, tak pro laiky).
Naším cílem je vytvořit místo otevřené komukoliv, kdo usiluje o společnou praxi a chce zároveň posílit náš společný směr. Rádi bychom se také stali silnou součástí místního společenství tak, aby naše činnost prospívala všem a abychom mohli společně tvořit lepší svět.

Přestože je centrum stále ve výstavbě, již teď nabízíme každodenní meditační praxi, stejně jako pravidelná ústraní a další akce.

Formy praxe

The forms are very simple, and once you’ve seen them it is easy to follow along.

Jak začít s Meditací

Tyto praktiky jsou srdcem meditace. Když tyto meditační techniky cvičíte pravidelně, mají pozitivní vliv na vaši mysl a vyrovnanost.

Zen teaching articles

Articles in English and Czech from Zen Master Seung Sahn and his students.

How can I help?

If you wish, You can support our Zen Center various way.
Podpora Seon Mun Sa

Co je Zen

Zen je velmi jednoduchý: Co jsi?

Každý na tomto světě hledá štěstí vně sebe, nikdo však nerozumí svému pravému já.

Všichni říkají „já“ – „já chci tohle, já jsem takový“. Nikdo však tomuto já nerozumí. Kde bylo tvoje já, než jsi se narodil? Kam toto já odejde, až zemřeš? Budeš-li se upřímně ptát: „Co jsem?“, dříve či později narazíš na zeď, kde je veškeré myšlení odetnuto. Nazýváme to „Nevím.“

Zen je udržováním mysli „Nevím“ vždy a všude.

Meditace v Zenu znamená udržování mysli “Nevím” při poklonách, zpěvech nebo meditaci v sedě. Taková je formální zenová praxe. Když něco děláš, jenom to dělej. Když řídíš, tak jenom řiď; když jíš, tak jenom jez; když pracuješ, tak jenom pracuj.

Nakonec se tvá mysl „Nevím“ stane úplně čistou. Když pohlédneš na oblohu, je jen modrá. Uvidíš strom, je jen zelený. Tvá mysl je jako čisté zrcadlo. Objeví se červená, zrcadlo je červené; objeví se bílá, zrcadlo je bílé. Přijde někdo hladový, dáš mu najíst; přijde někdo žíznivý, dáš mu napít. Nic nechci jen pro sebe, pouze pro všechny bytosti. Taková mysl je již osvícením, které nazýváme Velkou láskou, Velkým soucitem, Velkou cestou bódhisattvy. Je to jednoduché, není to nic těžkého.

Buddha řekl, že všechny bytosti mají buddhovskou podstatu (osvícenou podstatu). Ale Zenový Mistr Džošu řekl, že pes žádnou buddhovskou podstatu nemá. Kdo z nich má pravdu ? A kdo se mýlí? Když to zjistíš, najdeš pravou cestu.

„Když chodíš, stojíš, sedíš. Když ležíš, mluvíš, mlčíš. Když se pohybuješ nebo jsi v klidu. Vždy a všude, bez přerušení: Co je to ? Jedna mysl je nekonečnými kalpami.“

„Když chodíš, stojíš, sedíš. Když ležíš, mluvíš, mlčíš. Když se pohybuješ nebo jsi v klidu. Vždy a všude, bez přerušení: Co je to ? Jedna mysl je nekonečnými kalpami.“

„Když chodíš, stojíš, sedíš. Když ležíš, mluvíš, mlčíš. Když se pohybuješ nebo jsi v klidu. Vždy a všude, bez přerušení: Co je to ? Jedna mysl je nekonečnými kalpami.“