Formy Meditace

P1050408 copy

Každodenní Praxe
Zenovou praxi začínáme každý den v 5.30 ráno. Skládá se z poklon, zpěvů a meditace v sedě. Praxe je zdarma a otevřená všem zájemcům. Po předchozí domluvě poskytujeme instrukce k praxi, samozřejmě mimo čas praxe samotné. Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nám napsat nebo zavolat.
Pravidelně také pořádáme ústraní, semináře a další programy. Které to konkrétně jsou můžete zjistit v našem kalendáři.

Formy Praxe
Naše tradice zná tři hlavní formy praxe: poklony, zpěvy a meditaci v sedě. Formy jsou prosté a jakmile se s nimi jednou seznámíte, bude snadné nechat se jimi vést.
V Sále Dharmy děláme všechny formy praxe vždy společně. Naše vlastní praxe podporuje i praxi ostatních. Poklony děláme v jednom rytmu. Zpíváme společně. Sedíme v tichosti až do konce času vymezeného pro meditaci v sedě.
Nejdůležitější je dělat právě tu formu praxe, kterou děláte. Když se klaníte, pouze se klaňte. Když zpíváte, pouze zpívejte. Když sedíte v meditaci, pouze seďte v meditaci. To je vše.

Meditace sezení

Skutečný zen není sezením těla, nýbrž sezením mysli.“

Sedíme na meditačním polštářku a podložce se zkříženýma nohama nebo v částečném či plném lotosu, oči jsou otevřené. Jako pomůcku k udržení mysli „tady a teď“ používáme velkou otázku („Co jsem?“) nebo mantru (např. Kwan Seum Bosal). Jedno sezení trvá obvykle třicet až čtyřicet minut, v průběhu je možno vstát či změnit polohu. Sezení se střídají s desetiminutovou meditací v chůzi.

 Meditace zpěvů

„Vnímat svůj vlastní hlas znamená vnímat své pravé „já“ neboli svou skutečnou podstatu. Potom ty a zvuk nejste odděleni, což znamená, že ty a celý vesmír nejste odděleni. Vnímat svou skutečnou podstatu tedy znamená vnímat univerzální podstatu.“

Zpíváme fonetické přepisy súter tak, jak jsou zpívány v korejských klášterech. Důležitější než obsah textů je ale vnímání zvuku a společná akce, tj. soustředění na tento okamžik. Na ústraních probíhají zpěvy ráno a večer, trvají přibližně 50 minut. Při speciálních ústraních zvaných kido probíhá praxe zpěvů po většinu dne.

Meditace 108 poklon

„Klaníme se, abychom spatřili svou pravou přirozenost a pomohli ostatním.“

Je zpravidla první ranní meditací. Tato dynamická forma intenzivně propojuje tělo a mysl, což může dobře posloužit k odetnutí zbytečného přemýšlení.

Číslo 108 má několik symbolických výkladů (např. existuje 108 základních iluzí či sebeklamů, které nám poklony pomáhají překonat), i zde ovšem platí jako nejdůležitější být „tady a teď“

Více o Zenové praxi:

Cesta lidí

Co je Zen?

Sdílejte tuto stránku
  •  
  •  
  •  
  •  
  •